Theater Art connects hearts – Sztuka teatru łączy serca

Jutro WIELKI DZIEŃ, uczestnicy WTZ ze Skierniewic zagrają spektakl, który opowiada o tym, że każdy z nas ma marzenia i pragnienia…czasami tylko się śnią i pod zamkniętymi powiekami wołają by wpuścić je do świata..
Scenariusz i reżyseria:
Izabella Anna Worona
Tomorrow is the BIG DAY. The participants of the Occupational Therapy Workshops from Skierniewice will perform a play that tells the story of how each of us has dreams and desires… sometimes they only appear in our dreams and behind closed eyelids they call out to be let into the world.
Script and direction: Izabella Anna Worona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *