Informacje

Mgr Izabella Anna Worona. Reżyser, instruktor, praktyk teatralny od 1992 roku.

Zajęcia prowadzone w następujących formach i grupach:

1. Młodzieżowa grupa teatralna: Zajęcia polegają na przygotowaniu młodzieży do gry scenicznej, przyswajaniu sztuki aktorskiej wraz elementami improwizacji kontaktu, teatru przedmiotu, wyobraźni oraz pantomimy. Kultura żywego słowa, jak i praca nad rolą umożliwia stworzenie spektaklu teatralnego zgodnie ze sztuką teatru ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby samorealizacji artystycznej młodzieży.

2. Dziecięca grupa teatralna: Zajęcia mają charakter edukacji teatralnej. Przez formę animacji i gier teatralnych grupa przygotowuje spektakle o tematyce dziecięcej. Podczas zajęć, oprócz tworzenia postaci scenicznej, dzieci otrzymują wiedzę na temat teatru, kreacji scenicznej nie tylko w zakresie teatru dramatycznego lecz także teatru lalek, teatru przedmiotu i wyobraźni.

3. Teatr dla dorosłych i teatr seniorów: Zajęcia dla dorosłych opierają się w głównej mierze na realizacji spektaklu teatralnego, programu kabaretowego lub przygotowania programu słowno – muzycznego. Głównym obszarem tych zajęć jest realizacja dzieła scenicznego w oparciu o doświadczenie i posiadaną wiedzę członków grupy. W następnej kolejności przyswajanie umiejętności sztuki aktorskiej, która w tym wypadku jest aspektem dodatkowym nie głównym punktem działań.

4. Zajęcia indywidualne: Tego rodzaju zajęcia ścisły nacisk kładą na przygotowanie krótkich form teatralnych: konkursy recytatorskie, festiwale Teatru Jednego Aktora oraz przygotowanie poszczególnych osób do egzaminów do szkół teatralnych: impostacja głosu, dykcja, wyraz sceniczny, budowanie spektaklu w ściśle określonej przestrzeni teatralnej. Są także elementem kształtowania i budowania jednostki w grupie oraz odkrywaniu własnych możliwości twórczych.

5. Warsztaty poetycko – literackie: Zajęcia opierają się na tworzeniu tekstów literackich i dramatycznych. Warsztat pisarski podlega analizie pod kątem technicznym, jak i artystycznym. W czasie zajęć uczestnicy ćwiczą sztukę recytacji, przygotowują się do konkursów poetycko – literackich. Przeprowadzane są ćwiczenia ortofoniczne z elementami logopedii. Dodatkowe umiejętności:

1. Pisanie wniosków i pozyskiwanie funduszy

2. Prowadzenie szkoleń i warsztatów: kultura, sztuka, komunikacja społeczna

3. Pisania dramatów i sztuk teatralnych, poezji

4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz dobra znajomość języka rosyjskiego.

Kontakt: +48 502 11 29 29, izabella.worona@wp.pl