Debata o Unii Europejskiej, młodzieży, sztuce i….

Grafika w formie zaproszenia na debatę o Unii Europejskiej, prawa strona fragment falagii UE , po srodku kontryry i zarys Europy, poniżej tekstu wstęga w barwach flagi polskiej

Grafika w formie zaproszenia na debatę o Unii Europejskiej, prawa strona fragment falagii UE , po srodku kontryry i zarys Europy, poniżej tekstu wstęga w barwach flagi polskiej

Niebawem kolejny etap projektu, w którym od 2023 roku uczestniczy nasza organizacja „Connect Act Youth”.
Szykujemy coś wyjątkowego jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Młodzieżowa Rada Miasta Żyrardów porozmawia z włodarzami miasta i innymi zaproszonymi gośćmi o przyszłości w kontekście zadań jakie stawia przed nami członkostwo w UE.
Można by się zastanowić co ma wspólnego polityka ze sztuką, albo odwrotnie?
Zatem, krótko w trzech zdaniach:
1. Ekspresja społeczna: Sztuka często służy jako narzędzie wyrazu społecznego i może być używana do komunikowania się z szeroką publicznością na tematy polityczne, społeczne i kulturowe.
2. Mobilizacja i zmiana społeczna: Artystyczne działania mogą skłaniać ludzi do działania, podnoszenia świadomości na temat problemów społecznych oraz wyrażania sprzeciwu wobec niesprawiedliwości czy represji politycznych.
3. Artystyczny kontekst historyczny i jego wartość symboliczna.
Soon, another stage of the project, in which our organization „Connect Act Youth” has been participating since 2023, is approaching. We are preparing something special ahead of the European Parliament elections. The Youth Council of the City of Żyrardów will discuss with city authorities and other invited guests about the future in the context of the tasks that EU membership poses to us. One might ponder what politics has in common with art, or vice versa? So, in short, in three sentences:
1.Social expression: Art often serves as a tool of social expression and can be used to communicate with a wide audience on political, social, and cultural topics.
2.Mobilization and social change: Artistic activities can motivate people to take action, raise awareness about social issues, and 3.Artistic historical context and its symbolic value.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *