Dostępność Edukacji Artystycznej Na Terenach Wiejskich Dla Obszaru Bartniki – Radziwiłłów Mazowiecki – Grabina Radziwiłłowska. KRZYWY TEATR NA RELAXSIE

Trzeci dzień zaczęliśmy od gier i zabaw, dzięki którym dzieci miały zapał do uczestniczenia w dalszych zajęciach.

Jako następne: wyklejanie kolorowanek za pomocą bibuły oraz uzupełnianie ich plasteliną. Na koniec znowu trochę sportu i gier zespołowych.

Projekt finansowany i sponsorowany przez:

@UBS #lowes @stowarzyszenieboris
@Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
@Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
@Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
@Dolnośląska Ekonomia Społeczna
@Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *