Dostępność Edukacji Artystycznej Na Terenach Wiejskich Dla Obszaru Bartniki – Radziwiłłów Mazowiecki – Grabina Radziwiłłowska. KRZYWY TEATR NA RELAXSIE

W dniu dzisiejszym odbyły się zajęcia teatralne. Uczyliśmy się między innymi pracy nad ciałem tworząc z nich rzeźby. Dowiedzieliśmy się co jest ważne w teatrze, na czym aktorzy muszą się skupić podczas występów. Tym samym pracowaliśmy nad mimiką twarzy oraz rozgrzewaliśmy głos.

Tworzyliśmy też wspólny obraz w plenerze. Użyliśmy streczu i farb akrylowych. Oczywiście nie mogło również zabraknąć gier zespołowych. Zabawa była przednia!

Projekt finansowany i sponsorowany przez:

@UBS #lowes @stowarzyszenieboris
@Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
@Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
@Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
@Dolnośląska Ekonomia Społeczna
@Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *