Dostępność Edukacji Artystycznej Na Terenach Wiejskich Dla Obszaru Bartniki – Radziwiłłów Mazowiecki – Grabina Radziwiłłowska. KRZYWY TEATR NA RELAXSIE

Kolejny projektu za nami. Dzisiaj skupiliśmy się na ekologii. Ozdobiliśmy szklane słoiki farbami myśląc o przyrodzie i jej zaletach. Stworzyliśmy własne eko-rzeźby używając odpadów, tym samym zauważając ich ciekawe zastosowania.

Rano nie mogło zabraknąć gier i zabaw, które zawsze przynoszą dobrą energie na cały dzień. W zdrowym ciele zdrowy duch!

Projekt finansowany i sponsorowany przez:

@UBS #lowes @stowarzyszenieboris
@Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
@Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
@Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
@Dolnośląska Ekonomia Społeczna
@Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *