Od Własnego Płotu Dorównać Światu

Logo Fundacji Orlen. Szkic głowy orła

Działania Krzywego Teatru dotyczą także małych społeczności lokalnych. Nie tylko projektów międzynarodowych czy działań w mieście, ale także wieś jest w centrum zainteresowania naszego Stowarzyszenia.W Bartnikach, w siedzibie stowarzyszenia obecnie trwa projekt „Od własnego płotu dorównać światu” podczas, którego prowadzimy zajęcia teatralne, animacyjne i plastyczne dla dzieci z trójwsi Bartniki – Grabina Radziwiłłowska – Radziwiłłów Mazowiecki.

Projekt finansowany jest przez Fundację ORLEN

@fundacjaorlen Fundacja ORLEN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *